Tegeltak

Tegeltak

Att använda tegel som takmaterial är sannerligen en klassiker. Tegeltak är något som är starkt förankrat i Svensk byggtradition sedan många hundra år tillbaka. Från början var det dock sällsynt att tegeltaken användes för några andra typer av byggnader än kyrkor och kloster.

Ända till 1900-talet dröjde det innan tegel blev standard för i stort sett alla hus. Detta skedde gradvis, dels i storstäderna (Stockholm och Göteborg) men även på de flesta håll runt landet. I dagsläget har tegel kanske inte kvar sin prominenta position som den faktiskt hade under stora delar av 1900-talet, men materialet har fortfarande en stabil grad av popularitet och användning. Vissa menar till och med att bruket av tegel när det kommer till takläggning i själva verket ökar.

tegel

Teglets fördelar

Det kan finnas en uppfattning om att tegel är underlägset andra mer moderna material och att det enbart är av nostalgiska eller trendiga skäl som tegel används – detta är dock inte sant. En av de största fördelarna med tegel är dess oerhört långa livslängd, teoretiskt sett kan de hålla sig i flera hundratals år.

En annan fördel, som av många anses vara en prioritet, är att tegel är ett rent naturmaterial. Ett skäl till att vissa hävdar att användningen av tegel ökar, kan bottna i att det just nu tycks vara allt fler och fler människor som tänker på miljön. Att använda sig av tegel när man bygger tak är alltså ekologiskt och miljömedvetet.

Att lägga tegeltaket

Att lägga ett tegeltak bör helst utföras av professionell takläggare, då det kan vara ett ganska krävande arbete. Inget för hemmafixare, kontakta oss istället om du vill ha ett nytt vacker tegeltak på ditt hus.

Att lägga ett tegeltak tar tid, och bara jobbet med att avlägsna de gamla tegelpannorna (om bostaden har såna) är ett ganska drygt jobb. Om vi däremot ponerar att allt det där är klart, att undertaket ligger där och att bärläkt och samt ströläkt är perfekt – då återstår endast arbetet med att lägga tegelpannorna. Den här delen av jobbet är inte särskilt svår – men kräver en ganska god fysik då det kan bli ganska tungt. När man lägger pannorna är det också oerhört viktigt att man är noggrann och exakt – annars blir slutresultatet aldrig särskilt bra.

Vi lägger tak i flera kvalitativa material